Průhledy 2003 (č. 5-6) čtete na adrese http://pruhledy.unas.czUpravit stránku pro tisk
Hlavní strana
Předplatné
Návštěvní kniha
stránky o.s. Arte Natura

PRŮHLEDY
2003 (č. 5-6)

Titulní strana
Obsah čísla
Úvodník
Autoři časopisu

Jak se stát
autoremPřispějte i vy do časopisu Průhledy!

Váš příspěvek zveřejníme na webových stránkách časopisu o přírodě a lidech Průhledy v sekci Průhledy on-line, kde průběžně vycházejí nové články.

Vítáme články v okruhu témat sledovaných naším časopisem: příroda a krajina, životní prostředí a jeho ochrana, problémy i vztahy lidí a společnosti k nim. Vítány jsou také články kulturní, vztahující se k problematice, na niž je časopis orientován. Kulturní příloha je otevřena také próze a básním. Dále je možné přispět rovněž do rubriky Prameny – uvítáme názory a pojednání v oblasti ekologické etiky nebo sociálních, psychologických a duchovních souvislostí udržitelnosti. V neposlední řadě jsou součástí časopisu i zprávy o aktuálním dění v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Protože časopis má nízký náklad a funguje na nekomerčním principu, autoři článků nejsou nijak honorováni.

Inspirací pro tématické zaměření článků mohou být dosavadní čísla časopisu. Příspěvky očekáváme nejlépe na e-mailové adrese občanského sdružení Arte Natura: artenatura@seznam.cz ve formátu programu MS Word nebo jako čistý text. K článkům vítáme rovněž doprovodné ilustrace, fotografie apod. Rovněž prosím přiložte stručnou informaci o autorovi článku pro zveřejnění v seznamu autorů.

Na budoucí spolupráci se za redakci těší

Petr V. PavelčíkNahoru |
Na obsah čísla
Design ©2003 Y.V.E. ©2001-2003 Arte Natura, sdružení pro harmonické soužití člověka s přírodou