Průhledy 2003 (č. 5-6) čtete na adrese http://pruhledy.unas.czUpravit stránku pro tisk
Hlavní strana
Předplatné
Návštěvní kniha
stránky o.s. Arte Natura

PRŮHLEDY
2003 (č. 5-6)

Titulní strana
Obsah čísla
Úvodník
Autoři časopisu

Jak se stát
autorem


ABECEDNÍ SEZNAM VŠECH AUTORŮ ČASOPISU PRŮHLEDY

Čísla v závorkách označují čísla časopisu, do nichž autoři přispěli, "ol" znamená, že autor přispěl původním článkem do on-line verze časopisu

Josef Beneš (1, 2, 3-4, 5-6) – etnograf, výtvarník, muzejník, fotograf. Přednášel nebo přednáší např. na FF a FSS UK Praha, SU Opava, MU Brno. Čestný občan Vlčnova a čestný člen Společnosti Jízdy králů.

Ondřej Bílek (1) – absolvent PřF UK Praha, působí v Botanickém ústavu AV ČR.

Petra Bouchnerová (1) – absolventka PřF UP v Olomouci, zabývá se ekologickou výchovou, působila v Listech ekologického zákazníka.

Karel Čížek – (3-4, 5-6, ol) – studuje postgraduálně PřF UK Praha, člen Arte Natura.

Václav Dvořan – (ol) – ekonom, ekolog.

Barbora Engstová (1, 2, 3-4) – studuje PřF UK Praha.

Anna Feriancová (1) – studuje PřF UK Praha.

Eva Havlínová (2) – ekonomka a ekoložka, člen Arte Natura, působí na Ministerstvu životního prostředí.

Darina Hedbávná (1, 2, 5-6) – absolventka PřF UK Praha.

Jan Chovanec (2, 3-4) – spisovatel, pedagog.

Jerguš Jančůch (2,ol) – student Strojní fakulty ČVUT Praha.

Jiří Jilík (3-4) – básník a prozaik, šéfredaktor Slováckých novin.

Martin Kačmar (1) – ochránce přírody.

Miroslav Kapinus (2) – básník.

Olga Karolíková (5-6) – ekonomka, člen Arte Natura.

Anna Kovářová (3-4) – důchodkyně, obyvatelka Pržna na Valašsku.

Radek Laža (2) – student VŠE Praha.

Klára Marešová (1) – absolventka PřF UK Praha, pracuje na Magistrátu města Plzeň.

Ondřej Mirovský (2,3) – studuje PřF UK Praha.

František Nešpor (5-6) – včelař.

Petr K. Pavelčík (1, 2, 3-4, 5-6) – studuje PřF UP v Olomouci, člen Arte Natura a Společnosti Jízdy králů.

Petr V. Pavelčík (1, 2, 3-4, 5-6, ol) – ekolog, člen Arte Natura a Společnosti Jízdy králů.

Pavel Procházka (2, 3-4) – veterinář, ilustrátor, ornitolog.

Jarmila Procházková (ol) – kunzhistorička, člen Arte Natura, člen Společnosti Jízdy králů.

Jiří Reif (2, 3-4, 5-6) – ornitolog, studuje postgraduálně PřF UK Praha.

Michal Rezek (2) – geograf, působí v Hnutí DUHA.

Pavel Roštínský (2, 3-4) – geograf, působí v Ústavu geoniky AV v Brně.

Pavel Spáčil (1) – básník.

Dorota Tománková (1, 2) – pracuje jako ošetřovatelka koní, člen Arte Natura.

Libor Velan (2, 3-4, 5-6) – výtvarník a fotograf, člen Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí.

Olga Vlasáková (5-6) – kreslířka, malířka, básnířka a národopisná sběratelka.

Vladimír Vrkoslav (1, 2, ol) – studuje postgraduálně PřF UK Praha, člen Arte Natura.


Nahoru |
Na obsah čísla
Design ©2003 Y.V.E. ©2001-2003 Arte Natura, sdružení pro harmonické soužití člověka s přírodou