Průhledy 2003 (č. 5-6) čtete na adrese http://pruhledy.unas.czUpravit stránku pro tisk
Hlavní strana
Předplatné
Návštěvní kniha
stránky o.s. Arte Natura

PRŮHLEDY
2003 (č. 5-6)

Titulní strana
Obsah čísla
Úvodník
Autoři časopisu

Jak se stát
autorem


Udělte známku
tomuto článku:
1  2  3  4  5
(1-nejlepší,
(5-nejhorší)

Současná známka: 2.95
Počet hlasujících: 711




Počet zobrazení
tohoto článku: 1416
Předchozí článek
Básně Olgy Vlasákové
Následující článek
Návštěva téměř zaniklého světa
Průhledno – kulturní příloha časopisu Průhledy


Oldřich Páleníček - učitel, grafik,tiskař a ilustrátor

Dr. O. Páleníček zahajuje svou výstavu. Foto: Libor Velantext a foto: Libor VELAN

Narodil se v moravské učitelské rodině 9. 10. 1941. Na svět přišel ve Zlíně a to jen záměrně, aby matka byla ušetřena hrůz protektorátní Prahy, kde tehdy Páleníčkova rodina bydlela až do konce války. Školní dětství však již prožil ve Vysokém Mýtě, kde vystudoval vodohospodářskou průmyslovku. Po maturitě působil jako zeměměřič v Banské Bystrici a ve Žiaru nad Hronom na Slovensku. Po dvouleté vojenské službě byl v roce 1963 přijat na uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, kde studoval u profesorů Jana Habarty (sochařství) a Karla Hofmanna (kresba). Po absolvování SUPŠ pracoval jako reprodukční kamenosochař v umělecko-řemeslném družstvu Kamena v Blansku, ale také jako zaměstnanec státní památkové péče v západočeském pohraničí (Sokolov, Kynšperk, Loket ).

Než se mu podařilo vstoupit na učitelskou dráhu, vystřídal ještě několik druhů zaměstnání, během nichž vystudoval výtvarnou výchovu na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (dříve UJEP) pod vedením prof. J. Hadlače. Studium ukončil doktorátem z pedagogiky. Od roku 1978 působí jako výtvarný pedagog na Základní umělecké škole v Bojkovicích. Ve stejném městě vyučuje i na církevní škole výtvarnou výchovu po dobu dvou let. Od roku 1993 až dodnes učí na Základní škole Josefa Bublíka v Bánově. Ke svému životnímu krédu říká: "Smysl mého života spočívá v práci, i když ta zrovna není lehká".

Ukázka z tvorby O. Páleníčka – kaple sv. Vanřince v Bystřici pod Hostýnem. Repro: Průhledy Co se týká vlastní umělecké tvorby, ta začala v sedmdesátých letech po maturitě na UMPRUM. Spolupracoval s významnými sochaři tehdejší doby (akademičtí. sochaři Preclík, Gajda, Axman, Marek, Kovanič a další) na reprodukování jejich plastik do kamene. Páleníček se však v této práci nemůže plně realizovat a hledá jiné způsoby sebevyjádření. Ty nachází v grafice a později v ilustrační činnosti. Jemu nejbližší grafická technika je suchá jehla, lept, linoryt a samozřejmě kresba. Tématicky se specializuje na tvorbu ex libris, novoročenky i na volnou komorní grafiku a její sběratelství. Zabývá se také jako umělecký tiskař knihtiskem a ruční typografickou sazbou. Z jeho dílny vychází obnovené tisky ze starých, zapomenutých i poškozených štočků (dřevoryty), ale tiskne i pro své přátele - grafiky. Se svou rodinou žije v Šumicích u Uherského Brodu.

V roce 1990 zakládá se svými přáteli umělecký spolek s názvem Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí, současně i jeho odnož - grafickou skupinu G 90. V rámci, ale i před jeho založením realizoval Páleníček řadu kolektivních i autorských výstav, z nichž některé i v zahraničí (Maďarsko, Belgie, Německo). Ilustroval dvě desítky knih a v současné době pracuje na dalších. Je to například vydání knihy Dr. Václava Karafiáta a Marie Makovské o životě a díle valašských malířů (Paleta malířů z krajiny pod Hostýnem - nakladatelství Lípa Vizovice). Poslední kniha V zrcadle jednoho století, na které se podílel jako ilustrátor, vstoupila na knižní trh na podzim r. 2001 a byla vydána v témže nakladatelství. Tématicky se váže na Moravu a mluví o útrapách a tragédii lidí dvacátého století. Její autorkou je umělcova matka Božena Páleníčková (1913), rodačka z Bystřice pod Hostýnem.





Nahoru |
Na obsah čísla
Design ©2003 Y.V.E. ©2001-2003 Arte Natura, sdružení pro harmonické soužití člověka s přírodou